Statystyki

Copyright © 2015-2018 OR PCK BYTOM. All rights reserved.                                                                                                                                         Redakcja serwisu:
                                                                                                                                                                                                                                        Projekt i wykonanie:
Jonatan Respondek 

                                                                                                                                                                                                                  Aktualności i redakcja: Andrzej Czerwiński , Judyta Kasprzycka

Kim jesteśmy

Komu i jak pomagamy

Pomoc i opieka

Jak ty możesz pomóc

Menu

Uprawnienia krwiodawców

Oddaj krew

Krwiodawstwo

Ratownictwo

Poszukiwanie osób

Prawo humanitrane

Wspierają nas

Logowanie email dla HDK

 

 

 

 

 

 

 

 

Polski Czerwony Krzyż, najstarsza organizacja humanitarna w Polsce, od początku istnienia zajmował się niesieniem pierwszej pomocy i ratownictwem w czasie nagłych wypadków, katastrof czy klęsk żywiołowych.

Istniejący obecnie System Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża składa się z wyspecjalizowanych Grup Ratownictwa, rozmieszczonych na terenie całego kraju. Każda Grupa dysponuje wyszkolonymi ratownikami, przygotowanymi do działań w trudnych warunkach (zarówno terenowych, jak i pogodowych), wyposażonymi w odpowiednie środki ochrony osobistej (m.in. odzież ratowniczą, kaski, okulary ochronne itd.) oraz w profesjonalny sprzęt ratowniczy. Standard wyposażenia i umiejętności ratowników jest wspólny dla całego Systemu Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża.

Ostatnie największe akcje Grup Ratownictwa:

 • Czerwiec – lipiec 2012 – Mistrzostwa Europy UEFA EURO 2012. W ramach współpracy z Państwową Strażą Pożarną, Ratownicy PCK udzielili wsparcia siłom Odwodu Operacyjnego podczas zabezpieczenia stadionów oraz stref kibica w Gdańsku i Warszawie. Na prośbę osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo kibiców w czasie Euro 2012 Ratownicy PCK wspierali także inne obecne na miejscu służby. Euro 2012 to także współpraca z Pogotowiem Ratunkowym w zakresie zabezpieczenia medycznego Strefy Kibica na terenie wrocławskiego Rynku.
 • 3 marca 2012 – katastrofa kolejowa pod Szczekocinami. Do akcji ratunkowej włączone zostały dwie Grupy Ratownictwa PCK: Będzin (7 ratowników, 2 ambulanse) i Kielce (5 ratowników, 1 ambulans.
 • rok 2010 - trzy fale powodziowe zniszczyły ogromne połacie kraju. Grupy Ratownictwa przystąpiły do działania współpracując ze Strażą Pożarną, Wojskiem Polskim. Kolejne konwoje z pomocą humanitarną, praca na wałach, ewakuacja ludności zagrożonej, pomoc medyczna oraz wiele innych.
 • 28 stycznia 2006 r. - zawalenie hali wystawowej w Katowicach. Ratownicy PCK wkroczyli do akcji, pracują w strefie największego zagrożenia ramię w ramię z Państwową Strażą Pożarną.
 • rok 1997 - Powódź Tysiąclecia. Grupy Ratownictwa Specjalnego niosły pomoc medyczną i humanitarną w rejonach odciętych od normalnie funkcjonującej infrastruktury. Szybki transport do miejsca działania zapewniły śmigłowce Marynarki Wojennej RP. W pamięci społeczeństwa pozostały liczne konwoje z pomocą humanitarną PCK.
 • 17 kwietnia 1995 r. godz. 5:50 - wybuch gazu w gdańskim wieżowcu. Na miejsce katastrofy weszli wyszkoleni wolontariusze-ratownicy PCK z psami poszukiwawczo-ratowniczymi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

System Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża to system współpracujący i wspomagający całościowe działania ratownicze prowadzone przez wszystkie jednostki obecne podczas akcji ratunkowej. System ten tworzy zintegrowane działanie trzech rodzajów jednostek ratowniczych stowarzyszenia:

 • Grup Ratownictwa (GR PCK), których zadaniem jest osiągnięcie odpowiedniego wyszkolenia i wyposażenie tak, aby w przypadku dużej katastrofy, Grupa taka mogła wysłać Ratowników wypełniających zadania Patroli Ratowniczych.
 • Grup Ratownictwa Medycznego (GRM PCK), których zadaniem jest organizowanie Polowego Punktu Medycznego gdzie poszkodowanym udzielana jest kwalifikowana pomoc medyczna przez zawodowy personel medyczny oraz, w miarę możliwości, również wysłanie Patroli Ratowniczych działających na terenie katastrofy.
 • Grup Ratownictwa Specjalnego (GRS PCK), których zadaniem jest podejmowanie działań ratownictwa specjalistycznego zgodnego ze specyfiką danej Grupy (w zależności od specjalności poszczególnych sekcji) w celu wspomagania Patroli Ratowniczych w działaniach poszukiwawczych ( np. sekcje psów ratowniczych ) , wydobyciu lub transporcie poszkodowanych w miejscach niedostępnych dla Patroli Ratowniczych (ratownictwo wodne, nurkowe, wysokościowe).

W Grupach Systemu Ratownictwa PCK wyróżnia się trzy rodzaje zespołów ratowniczych:

 • Patrol Ratowniczy (PR) składający się z 4-6 ratowników, wyposażony w zestaw zgodny co najmniej ze standardem R1, nosze (deskę ortopedyczną), radiotelefon oraz wyposażenie indywidualne ratowników (kask, czołówka, kombinezon, środki ochrony oczu)
 • Medyczny Zespół Interwencyjny (MZI) składający się z 2-3 ratowników - w tym z zawodowego personelu medycznego - wyposażony w zestaw zgodny co najmniej ze standardem R1, dodatkową apteczkę opatrunkową, nosze (deskę ortopedyczną), radiotelefon, torbę lekarska z zestawem reanimacyjnym, zestawem do intubacji i do wlewu kroplowego o wyposażeniu zgodnym z aktualnym stanem prawnym
 • Polowy Punkt Medyczny (PPM) składający się z bazy logistyczno-medycznej, w oparciu o bazę tymczasową - namioty pneumatyczne lub inne - z podziałem na sektory przyjmowania, segregacji i zaopatrywania poszkodowanych, obserwacyjno-konsultacyjny, resuscytacyjny, wykonywania drobnych zabiegów oraz wydzielony od reszty sektor socjalny dla ratowników

Zadaniem wszystkich Grup Ratownictwa tworzących System Ratownictwa PCK jest prowadzenie kompleksowych działań ratowniczych obejmujących udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy i medycznych czynności ratunkowych bezpośrednio na miejscu katastrofy i prowadzenie tych działań w długim okresie czasu. Grupy poprzez swoje działania wspomagają pracę dwóch systemów krajowych:

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
Celem jego istnienia jest ujednolicenie działań o charakterze ratowniczym, podejmowanych przez Państwową Straż Pożarną i inne podmioty ratownicze (Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa (SAR), Stacje Ratownictwa Górniczego, Policja, Pogotowie ratunkowe, Straż Graniczna oraz organizacje pozarządowe, jak: GOPR, WOPR, TOPR, Grupy Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża i inne),w sytuacjach zagrożeń życia, zdrowia, mienia lub środowiska. Swoje zadania KSRG realizuje poprzez koordynację walki z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi oraz ratownictwa technicznego, ekologicznego i medycznego na wszystkich szczeblach administracji. Krajowy system ratowniczo-gaśniczy stanowi integralną część systemu bezpieczeństwa państwa.

Państwowe Ratownictwo Medyczne
System, powołany w celu ratowania życia i zdrowia ludzkiego. W skład systemu wchodzą przede wszystkim centra powiadamiania ratunkowego (CPR), Zespoły Ratownictwa Medycznego (ZRM), Lotnicze Pogotowie Ratunkowe (HEMS), straż pożarna (w ramach pomocy przedmedycznej), Szpitalne Oddziały Ratunkowe (SOR) oraz jednostki wspierające, np.: Grupy Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża.


Polski Czerwony Krzyż od początku swojej działalności w obszarze ratownictwa i ochrony ludności współpracuje z władzami publicznymi i instytucjami, wspierając pomoc humanitarną, medyczną, materialną i inną w zależności od skali i potrzeb.

Grupy Ratownictwa prowadzą działania z takimi partnerami jak:

 • Państwowa Straż Pożarna – Komenda Główna, Wojewódzkie, Powiatowe i Miejskie
 • Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie kraju
 • Policja – Komenda Głowna, Wojewódzkie, Powiatowe i Miejskie
 • Państwowe Ratownictwo Medyczne
 • Obrona Cywilna Kraju
 • Siły Zbrojne

 

 

 

 

 

 

 

Zdecydowana większość jednostek podstawowych stowarzyszenia funkcjonuje w ramach pomieszczeń macierzystego Zarządu Rejonowego lub Okręgowego. Kilka grup dysponuje specjalnie wydzieloną własną bazą lokalową w ramach pomieszczeń biura lub jako osobna nieruchomość. Zachęcam do zapoznania się z bazami ratowniczymi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

 

2014

 

Regulamin Egzaminów Psów Ratowniczych w Grupie Ratownictwa Specjalnego Polskiego Czerwonego Krzyża

 

Regulamin wyposażenia w Grupie Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża
Uchwała nr 257 ZG PCK z dnia 7 października 2014 r. w sprawie Krajowego Zespołu Koordynacyjnego ds. Ratownictwa przy ZG PCK
Uchwała nr 258 ZG PCK z dnia 7 października 2014 r. w skrawie wykazu jednostek Systemu Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża
  2013
Regulamin Stopni Ratowniczych w Grupie Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża
Wniosek o nadanie stopnia Młodszego Ratownika PCK
Wniosek o nadanie stopnia Młodszego Ratownika PCK
Wniosek o nadanie stopnia Ratownika PCK
Wniosek o nadanie stopnia Ratownika PCK
Wniosek o nadanie stopnia Starszego Ratownika PCK
Wniosek o nadanie stopnia Starszego Ratownika PCK
  2008
Klucz ratowniczy
Standard wyposażenia dla Grupy Ratownictwa Specjalnego Polskiego Czerwonego Krzyża
System Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża - docelowy model funkcjonowania
Uchwała 211/08 ZG PCK z dnia 11.03.2008 r w sprawie regulaminu Krajowego Zespołu Koordynacyjnego ds. Ratownictwa w PCK
Uchwała 211/08 - załącznik
  2007
Standard oznakowania obowiązujący w Grupach Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża
  2006
Regulamin Grupy Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża
   

 


 

Archiwum

 

 


2013

 

System Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża - docelowy model funkcjonowania

Klucz ratowniczy

Regulamin Grup Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża

Regulamin Stopni Ratowniczych w Grupie Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża

Wniosek o nadanie stopnia Młodszego Ratownika PCK

Wniosek o nadanie stopnia Młodszego Ratownika PCK

Wniosek o nadanie stopnia Ratownika PCK

Wniosek o nadanie stopnia Ratownika PCK

Wniosek o nadanie stopnia Starszego Ratownika PCK

Wniosek o nadanie stopnia Starszego Ratownika PCK

Standard oznakowania obowiązujący w Grupach Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża

Standard wyposażenia indywidualnego i grupowego Ratowników Polskiego Czerwonego Krzyża

Uchwała nr 209/2014 Zarządu Głównego PCK zatwierdzająca regulamin egzaminowania psów ratowniczych w Grupie Ratownictwa Specjalnego PCK

Regulamin Egzaminów Psów Ratowniczych w Grupie Ratownictwa Specjalnego Polskiego Czerwonego Krzyża
 

2011

 

Uchwała numer 85 / 2011 w sprawie aktualizacji wykazu jednostek Systemu Ratownictwa PCK

Uchwała numer 85 / 2011, załacznik - wykaz jednostek
Uchwała numer 148 / 2011 w sprawie składu Krajowego Zespołu do Spraw Ratownictwa przy ZG PCK
 

2010

 

Uchwała nr 50  2010 ZG PCK z dnia 3 sierpnia 2010 roku

załącznik nr 1 do Uchwały nr 50 2010 ZG PCK z dnia 3 sierpnia 2010 roku
 

2009

 

Uchwała nr 348 / 2009 z dnia 15 września 2009 roku w sprawie zakończenia okresu przejściowego dla Grup Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża.


2008

 

Uchwała nr 204 z dnia 11 marca 2008 w sprawie jednolitego systemu łączności Ratownictwa PCK

Załaczniki do uchwały nr 204: nr 1 nr 2 nr 3 nr 4 nr 5
Uchwała nr 210 z dnia 11 marca 2008 w sprawie okresu przejściowego
Uchwała 211 z dnia 11 marca 2008 w sprawie regulaminu KZK ds. Ratowictwa PCK
Załącznik nr 1 do uchwały 211 z 11 marca 2008
Uchwała 237 z dnia 10 czerwca 2008 w sprawie materiałów dotyczących Ratownictwa PCK
System Ratownictwa PCK - Opis
Standard GRS PCK
Klucz Ratowniczy

2007

Uchwała nr 117
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 117 Standard wyposazenia indywidualnego i grupowego Ratownikow PCK
Załącznik nr 2 do Uchwały nr 117 Standard oznakowania obowiązujący w Grupach Ratownictwa PCK
Załącznik nr 3 do Uchwały nr 117 karta udzielonej pomocy

2006

Regulamin Grupy Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża
Uchwała nr 72 / 06 Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża z dnia 09.06.06 r. w sprawie zasad organizacji i funkcjonowania Systemu Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża
Uchwała Nr 89 / 2006 Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża z dnia 19.09.06 r. w sprawie kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy PCK

Prawo

System Ratownictwa

Ratownictwo

Siedziby Grup

Najbliższą nam terytorialnie Grupą Ratownictwa, jest Grupa Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża Zabrze (jednostka 22)

Prezes: dr Jarosław Szarek