Statystyki

Copyright © 2015-2018 OR PCK BYTOM. All rights reserved.                                                                                                                                         Redakcja serwisu:
                                                                                                                                                                                                                                        Projekt i wykonanie:
Jonatan Respondek 

                                                                                                                                                                                                                  Aktualności i redakcja: Andrzej Czerwiński , Judyta Kasprzycka

Kim jesteśmy

Komu i jak pomagamy

Pomoc i opieka

Jak ty możesz pomóc

Menu

Uprawnienia krwiodawców

Oddaj krew

Krwiodawstwo

Ratownictwo

Poszukiwanie osób

Prawo humanitrane

Wspierają nas

Logowanie email dla HDK

03 grudnia 2016
Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża "SKARBEK" po raz kolejny zaskoczył nas wszystkich!     Ponownie pobili rekord. Ponad 24 litry (!!!) krwi oddali honorowi dawcy krwi w Radzionkowie. Jak stwierdzili

9 października 2020 r. w Centrum  Kultury „Karolinka” w Radzionkowie odbyła się uroczysta akademia z okazji 50–lecia powstania Klubu HDK PCK „Skarbek” w Bytomiu -Radzionkowie. Na wstępie akademii wprowadzono poczty sztandarowe Polskiego Czerwonego Krzyża, po czym odegrany został hymn czerwonokrzyski. Wszystkich przybyłych na akademię serdecznie przywitał Pan Wiesław BIAŁOBRZEWSKI – Prezes w/w klubu, a w szczególności Pana Andrzeja CZERWINSKIEGO – Wiceprezesa Śląskiego Oddziału Okręgowego PCK, Pana Piotra GÓRNIKA – Sekretarza Zarządu, Pana Bogdana OGROCKIEGO – Dyrektora Śl. OO PCK, Pana Stanisława ROSOŁA – Prezesa OR PCK w Bytomiu, Panią Iwonę WĘGOROWSKĄ – Dyrektora OR PCK w Bytomiu, Pana Gabriela TOBORA – Burmistrza Miasta Radzionkowa. Pani Danuta BIAŁOBRZEWSKA – Sekretarz Klubu przedstawiła okolicznościowy referat z 50-letniej działalności klubu.

Ponadto w trakcie akademii zasłużeni działacze tego klubu zostali odznaczeni:

  • 5 krwiodawców – Odznaką „Honorowy Dawca Krwi –  Zasłużony dla Zdrowia Narodu” – Andrzej PROŃCZUK; Jerzy MILEWSKI; Wojciech BARAN ; Mariusz OTRZONSEK i Piotr BEDNARSKI,

  • 6 krwiodawców – Odznaką Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia: Beata SZASTOK; Katarzyna KLUBA; Rafał PIETRYGA;  Jacek BĄTKOWSKI; Adam SZASTOK i Tomasz OKROSKOWICZ Tomasz,

  • 2 krwiodawców – Odznaką Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia: Gabriel TOBOR i Bartosz HADZIK,

  • 1 krwiodawca – Odznaką Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia: Justyna SPAŁEK,

  • 8 krwiodawców-  medalem okolicznościowym z okazji 100-lecia PCK:  Justyna KONIK; Danuta BIAŁOBRZESKA; Gabriel TOBOR; Jarosław WROŃSKI; Jerzy MICHALIK; Robert BARAN; Bogdan POŁEDNIOK i Stanisław TARNECKI,

  • 80 osób – medalem pamiątkowym z okazji 50-lecia w/w klubu,

  • 5 osób – medalem pamiątkowym klubu „Górnik” z Bytomia,

  • 4 krwiodawców – pucharami za największą ilość oddanej krwi w klubie: Bogdan POŁEDNIOK za oddanie 50 litrów krwi, Jacek BĄTKOWSKI i Adam SZASTOK za oddanie 20 litrów krwi i Beata SZASTOK za oddanie 15 litrów krwi.

Następnie Pan A. CZERWIŃSKI wspólnie z B. OGROCKIM w imieniu Śl. OO PCK przekazali na ręce Pana W. BIAŁOBRZEWSKIEGO okolicznościowy grawerton z okazji tak wspaniałego jubileuszu i złożyli gratulacje, po czym  pozostali uczestnicy uroczystości także przekazali pamiątkowe upominki na ręce Pana Prezesa. Akademie uświetnił występ zespołu tanecznego ,,ROCK TIME” z Kalet, a także  solowy występ Pana  Leszka PNIOKA , który wykonał kilka utworów na saksofonie.

Zarząd Klubu składa gorące podziękowania wszystkim osobom i instytucjom, które pomogły w organizacji akademii, a także naszym wspaniałym sponsorom i darczyńcom na których zawsze możemy liczyć.

Serdecznie gratulujemy Klubowi „Skarbek” tak wspaniałego jubileuszu i życzymy wszelkiej pomyślności w dalszej działalności w promowaniu honorowego krwiodawstwa i idei czerwonokrzyskiej.

 

09.10.2020 - Radzionków
50 lat Klubu HDK PCK ,,Skarbek''

05 grudnia 2020 r. członkowie Klubu HDK PCK Skarbek zorganizowali kolejną  w tym roku akcję honorowego krwiodawstwa. Akcja krwiodawstwa odbyła się przy Urzędzie Miasta Radzionków. Podczas  akcji  krew oddało 18 osób, dzięki czemu pozyskano ponad 

8 litrów krwi.

Serdecznie dziękujemy wszystkim krwiodawcom za ich wspaniały dar jakim jest ludzka krew, a członkom Klubu za zorganizowanie akcji krwiodawstwa i poświęcony bezinteresownie czas.
STYCZNIOWA AKCJA KRWIODAWSTWA W WOŹNIKACH
 
31 stycznia 2021r. na zaproszenie Sołtysa R. PIETRYGI i Burmistrza Gminy M. ALOSZKO członkowie Klubu HDK PCK „Skarbek” wspólnie
z Oddziałem Rejonowym PCK w Bytomiu zorganizowali pierwszą w tym roku akcję honorowego krwiodawstwa w Gminie Woźniki. W niedzielne przedpołudnie, w sali M-GOK w Woźnikach na akcje zgłosiło się
37 krwiodawców, a wypełnieniu ankiety i badaniu lekarskim krew oddało 33 krwiodawców, dzięki czemu pozyskano 14, 85 litra tego bezcennego leku. Pierwszy raz krew oddało 2 krwiodawców za co serdecznie im dziękujemy i gratulujemy odwagi!!!
Z okazji obchodów 50-lecia Klubu „SKARBEK”, Burmistrz M. ALOSZKO wręczył działaczom Klubu okolicznościowe pamiątki dot. Gminy Woźniki.
Podziękowania należą się przede wszystkim naszym wspaniałym KRWIODAWCOM, a także sponsorom tj. Gminie Woźniki,
Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury Woźniki, piekarni GS Woźniki oraz ekipie RCKiK z Katowic i organizatorom akcji.
6 marca 2021 r. w godzinach 9:00 - 14:00 członkowie Klubu HDK PCK „Skarbek” z Bytomia-Radzionkowa zorganizowali akcję honorowego krwiodawstwa przy Urzędzie Miasta Radzionków. Podczas akcji zarejestrowało się 40 krwiodawców, a po wypełnieniu ankiety i badaniu lekarskim, krew oddało 34 z nich, dzięki czemu pozyskano 15 300 ml krwi.
Krwiodawcy, którzy w tym dniu oddali krew otrzymali paczkę
ze słodyczami oraz obiad, ufundowany przez Urząd Miasta Radzionków.
Podczas Akcji została przeprowadzona zbiórka pieniężna dla chorego Filipka z Bytomia- Miechowic.
Serdecznie dziękujemy wszystkim krwiodawcom za Waszą ofiarność, a także Urzędowi Miasta w Radzionkowie za pomoc
w organizacji tej akcji oraz członkom klubu za poświęcony czas.
6 marca 2021 r. w godzinach 9:00 - 14:00 członkowie Klubu HDK PCK „Skarbek” z Bytomia-Radzionkowa zorganizowali akcję honorowego krwiodawstwa przy Urzędzie Miasta Radzionków. Podczas krew oddało 26 krwiodawców, dzięki czemu pozyskano
11 700 ml krwi.
Serdecznie dziękujemy wszystkim krwiodawcom za Waszą ofiarność, a także Urzędowi Miasta w Radzionkowie za pomoc w organizacji tej akcji oraz członkom klubu za poświęcony czas.

Kolejna akcja krwiodawstwa Klubu HDK PCK Skarbek !

Karczma u Basienki - sponsor akcji poboru krwi,

dziękujemy !

31 lipca 2021 r. w godzinach 9:00 - 14:00 trwała akcja poboru krwi w Woźnikach - na terenie Karczmy Basienka. Podczas akcji zarejestrowało się 28 krwiodawców, a po wypełnieniu ankiety i badaniu lekarskim, krew oddało 19 z nich, dzięki czemu pozyskano 8 550 ml krwi.
Krwiodawcy, którzy w tym dniu się zarejestrowali otrzymali paczkę ze słodyczami, gadżety,koszulki, ulotki promujące honorowe dawstwo krwi, pierwszą pomoc przedmedyczną, misję Polskiego Czerwonego Krzyża, oraz obiad, ufundowany przez Karczmę Basienka ( Woźniki, Asfaltowa 188).
Krwiodawcy, którzy przybyli na miejsce akcji z dziećmi, mogli liczyć na uatrakcyjnienie dzieciom czasu oczekiwania - każde dziecko otrzymało balony, wiatraczki, lizaki oraz zabawkę.
W czasie akcji działacz Polskiego Czerwonego Krzyża Marcin Dehn przeprowadził szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej.
Podczas Akcji została przeprowadzona zbiórka pieniężna dla piętnastoletniej Patrycji Churas, która zmaga się z neurologiczną chorobą FRDA.
Serdecznie dziękujemy wszystkim krwiodawcom za Waszą ofiarność, Prezesowi Klubu HDK PCK Skarbek Wiesławowi Białobrzewskiemu, Sołtysowi Dyrd Rafałowi Pietrydze ,ekipie RCKiK w Katowicach oraz sponsorowi Karczma u Basieńki. Dziękujemy

Akcja poboru krwi - 31.07.2021 r. 
Karczma u Basienki, 
Woźniki, Asfaltowa 188

Akcja poboru krwi - 04.09.2021 r.
Radzionków

W dniu 4.09.2021r przy Urzędzie miasta Radzionków odbyła się kolejna cykliczna akcja krwiodawstwa zorganizowana przez Klub HDK PCK,,Skarbek,,Pogoda jak zwykle nam dopisała. Zarejestrowano 39 osób, krew oddało 32 krwiodawców w tym 1 osoba po raz pierwszy. Podczas akcji wykwalifikowany pracownik służby medycznej, wiceprezes Klubu HDK PCK,,Centrum,, Marcin Dehn zaprezentował pokazy z pierwszej pomocy przedmedycznej. Oddział Rejonowy PCK w Bytomiu reprezentował Członek OR PCK Bytom, Prezes Klubu HDK PCK,, Gwarek,, Andrzej Balcer oraz Dyrektor OR PCK Bytom Iwona Węgorowska. Akcja odbyła się przy współpracy Urzędu Miasta Radzionków, który ufundował talony na obiad dla wszystkich osób oddających krew. Dziękujemy i zapraszamy na kolejną akcje krwiodawstwa

11.11.2021 Święto Niepodległości
Radzionków
Uroczyste złożenie kwiatów pod pomnikiem ,, Powstańców Śląskich ".

 

Akcja Krwiodawstwa w Kamienicy przy ul. Lublinieckiej 13 - 14.11.2021 r.
Zarejestrowanych zostało 35 osób z czego 28 krwiodawców zostało zakwalifikowanych do oddania krwi , dzięki czemu pozyskano aż 14 litrów krwi
Dziękujemy za możliwość uczestnictwa w tej wspaniałej akcji
Klub HDK PCK Skarbek na czele z Prezesem Klubu Wiesławem Białobrzewskim jak zawsze stanął na wysokości zadania