Statystyki

Copyright © 2015-2018 OR PCK BYTOM. All rights reserved.                                                                                                                                         Redakcja serwisu:
                                                                                                                                                                                                                                        Projekt i wykonanie:
Jonatan Respondek 

                                                                                                                                                                                                                  Aktualności i redakcja: Andrzej Czerwiński , Judyta Kasprzycka

Kim jesteśmy

Komu i jak pomagamy

Pomoc i opieka

Jak ty możesz pomóc

Menu

Uprawnienia krwiodawców

Oddaj krew

Krwiodawstwo

Ratownictwo

Poszukiwanie osób

Prawo humanitrane

Wspierają nas

Logowanie email dla HDK

Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża "OSKARD" powstał w 1972 roku istnieje już 44 lata. 

Historia Klubu

Archiwum

Galeria zdjęć

Menu

Zarząd Klubu "Oskard"

Od lewej:
Adam Stępień (Wiceprezes), Jolanta Traczyk (Wiceprezes), Michał Traczyk (Skarbnik), Andrzej Czerwiński (Prezes klubu), Jerzy Kowalski (Członek Zarządu)

Klub HDK PCK "OSKARD"

Bytom, ul. Jagielońska 15 (w podwórku)(z wyjątkiem świąt oraz przerwy letniej i zimowej)

Spotkania I Wtorek miesiąca godzina 16:00

Historia Klubu HDK-PCK OSKARD

 

 

Podstawą bezpieczeństwa krwi i preparatów krwiopochodnych oraz honorowego krwiodawstwa są stali, wielokrotni, honorowi dawcy krwi, zrzeszeni w klubach HDK. Dlatego honorowi dawcy krwi,  zrzeszeni w istniejącym od 1962 roku - Zakładowym Kole PCK KWK „Szombierki” założyli w 1972 roku Klub Honorowych Dawców Krwi „Oskard”. Założycielami i pierwszymi działaczami klubu byli: Ginter Klyta, Andrzej Pyrk, Jerzy Palka, Henryk Mitręga, Jan Ćwiekowski, Alfred Sternol, Emil Gdynia, Tadeusz Cieślak. Później dołączyli do nich: inż. Andrzej Czerwiński, Edward Łosin, Jerzy Kozłowski, inż. Narcyz Gad, Jerzy Nowacki, Żan Nowacki, Jan Skraba, Jolanta Hreczańska, Joachim Hadula, inż. Adam Stępień, Andrzej Kowalski. Do zadań Klubu i jego działaczy należało:

 • przeprowadzanie szkoleń medyczno- sanitarnych wśród młodzieży szkół podstawowych dzielnicy Szombierki,
 • przeprowadzanie przez zakładowy radiowęzeł pogadanek dla załogi na temat higieny i opieki zdrowotnej oraz honorowego krwiodawstwa,
 • zbiórki pieniężne dla ofiar klęsk żywiołowych,
 • akcje honorowego krwiodawstwa i „na ratunek”
 • zabezpieczanie pod względem medyczno-sanitarnym wszystkich imprez sportowych i zabaw,
 • organizowanie festynów, wycieczek i imprez integracyjnych dla krwiodawców i działaczy PCK oraz ich rodzin,
 • przeprowadziliśmy jako pierwsi akcję oznaczenia grup krwi dla całej załogi kopalni,
 • ufundowaliśmy trzy książeczki mieszkaniowe  dla dzieci z Domu Dziecka nr 2 które objęliśmy opieką.

W latach osiemdziesiątych Zakładowe Koło PCK liczyło ponad 2500 członków, a Klub HDK zrzeszał 226 krwiodawców, oddających rocznie ponad 200 litrów krwi. Najwięcej krwi oddali: Alfred Sternol (posiadający jako jeden z pierwszych w Bytomiu order „ZASŁUŻONY DLA ZDROWIA NARODU”), Jan Skraba, Andrzej Pyrk, Jerzy Palka, Andrzej Czerwiński, Emil Gdynia, Jan Ćwiekowski, Andrzej Chmielecki, Jerzy Kozłowski, Piotr Kołodziej, Antoni Majda, Andrzej Kosiecki, Stefan Sikora, Zdzisław Krakowiecki i inni. Wielu z nich już niestety nie żyje. Są to : Alfred Sternol, Gerard Klyta, Emil Gdynia, Edward Łosin, Andrzej Pyrk i Jan Skraba.

Kierownictwo kopalni „Szombierki” doceniając pracę Klubu HDK, ufundowało nam w 1988 roku sztandar, którym szczycimy się do dzisiaj. Klub HDK „Oskard” był w 1987 roku wyróżniony zbiorową Odznaką Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia, w 1990 roku Odznaką Honorową PCK stopnia III, w 2007 roku Odznaką Honorową PCK stopnia II. Ponadto byliśmy wielokrotnie wyróżniani listami pochwalnymi i dyplomami Zarządu Głównego, Wojewódzkiego i Miejskiego PCK oraz dyplomami Prezydenta Miasta Bytomia i Naczelnika Wydziału Zdrowia.

 

W 1993r nastąpiło połączenie kopalń „Centrum” i „Szombierki”. Połączeniu temu, nie towarzyszyło początkowo łączenie organizacji społecznych i związkowych. Pomimo połączenia organizacji związkowych w 1995r, nadal istniały dwa niezależne koła PCK i kluby HDK. Ponieważ koło PCK przy kopalni „Centrum” przejmowało coraz więcej członków i honorowych dawców krwi, konieczne stało się przekazanie w ślad za nimi dokumentacji i składek członkowskich. W dniu 27 marca 1997 nastąpiło komisyjne przekazanie:

1.Dwóch imiennych wykazów krwiodawców,

2.Kartotek krwiodawców,

3.Zaświadczeń o ilości oddanej krwi za rok 1996 i 1997,

4.Deklaracje członków PCK,

5.Kopie wniosków na odznaczenia ZHDK,

6.Komputerowy wykaz potrąceń składek członkowskich,

7.Kwotę 900 zł ze składek członkowskich.

 

Chcąc podtrzymać tradycję jednego z lepszych kół PCK na terenie Bytomia, zwołano w dniu 4 kwietnia 1997 Zebranie Założycielskie Koła PCK i Klubu HDK „Oskard” przy Zakładzie Usług Górniczych „Szombierki”.

         W skład nowo wybranego koła weszli:

Prezes inż Andrzej Czerwiński

Wiceprezes Joachim Hadula

Sekretarz Marek Steuer

Skarbnik Jolanta Hreczańska

Członek Jerzy Nowacki.

         Z chwilą likwidacji 30.06.2003 roku Przedsiębiorstwa Usługowo Remontowego „Szombierki”, które było następcą ZUG „Szombierki”, część naszych członków przeszła do Zakładu Ciepłowniczego „Centrum”, część do innych zakładów, a reszta przeszła na zasiłek dla bezrobotnych.

         W okresie od 1997r do chwili obecnej wielokrotnie zmienialiśmy siedzibę klubu, co wiązało się zawsze z pracą działaczy przy przeprowadzce i remontach pomieszczeń. Do zajmowanego ostatnio lokum mieliśmy dwukrotne włamania, podczas których straciliśmy wiele pamiątek i musieliśmy je opuścić. Od 2003 do 2008 roku siedzibą naszego klubu był Zarząd Rejonowy PCK w Bytomiu. W 2008 przejęliśmy siedzibę po rozwiązanym Klubie HDK PCK „Sezam” w Bytomiu przy ul. Jagiellońskiej 15.

         Członkowie zarządu naszego koła uznali pomoc dla chorych członków PCK, biednych i promowanie honorowego krwiodawstwa za swoją podstawową działalność. Corocznie organizowaliśmy spotkania z krwiodawcami, na których najbardziej zasłużonym wręczano upominki i wyróżnienia. Delegacje naszego koła brały udział w corocznych pielgrzymkach do Częstochowy, organizowanych w maju z okazji Dnia Honorowego Dawcy Krwi, w akademiach z okazji jubileuszów klubów HDK w kopalniach: Miechowice, Rozbark, Borek, Powstańców Śląskich, Centrum oraz w klubie Jednostki Wojskowej i klubie „Sezam” wręczając okolicznościowe puchary i upominki.

         Finansowo wspieraliśmy kolonie charytatywne dla najbiedniejszych dzieci organizowane przez parafię świętego Jana Nepomucena z dzielnicy Łagiewniki. Chorych członków PCK z naszego koła odwiedzaliśmy w domach i szpitalach wręczając im ufundowane paczki żywnościowe.

 

         Delegacje naszego klubu od 1999 roku brały udział w Ogólnopolskim Rajdzie Honorowych Dawców Krwi „Czerwona Róża”, biorąc udział w rywalizacji sportowej.

         Bierzemy udział w zawodach organizowanych przez zaprzyjaźnione kluby HDK PCK.

         Wielokrotnie organizowaliśmy wyjazdowe posiedzenia Rejonowej Rady HDK z tym, że z uwagi na trudności lokalowe, ostatnie odbyły się przy współudziale innych klubów. W ostatnim okresie dwukrotnie organizowaliśmy akademie korzystając z gościnności PSS SPOŁEM.

        

Za zaangażowanie w ruchu czerwonokrzyskim oraz za propagowanie honorowego krwiodawstwa nasi działacze zostali wyróżnieni:

 • Zasłużony Dla Zdrowia Narodu 1 osoba
 • Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu 2 osoby
 • Złotym Krzyżem Zasługi 18 osób,
 • Srebrnym Krzyżem Zasługi 9 osób
 • Brązowym Krzyżem Zasługi 12 osób
 • Kryształowym Sercem 2 osoby
 • Honorową Odznaką PCK stopnia pierwszego 2 osoby
 • Honorową Odznaką PCK stopnia drugiego 6 osób,,
 • Honorową Odznaką PCK stopnia trzeciego 35 osób,
 • Honorową Odznaką PCK stopnia czwartego 44 osoby,
 • Medalem 80-lecia PCK 2 osoby,
 • Medalem 40-lecia HDK 3 osoby,
 • Medalem Miasta Bytomia 2 osoby,
 • Odznaką Zasłużony Działacz PCK miasta Bytomia 9 osób,
 • Odznaką Za Zasługi dla Rejonowej Rady HDK PCK Bytom 3 osoby
 • Złotą Honorową Odznaką Za Zasługi Dla Woj. Śląskiego 1 osoba

 

Restrukturyzacja Zakładu Usług Górniczych spowodowała, że odeszło z

Klubu wielu krwiodawców i działaczy PCK. Od roku 2000 do 2005, po powstaniu Przedsiębiorstwa Usługowo Remontowego „Szombierki”, zarząd Klubu składał się z :

 

-   inż. Andrzej Czerwiński – prezes

 • inż. Adam Stępień wiceprezes
 • Andrzej Kowalski – sekretarz

W obecnej kadencji skład zarządu Klubu HDK PCK „Oskard” wygląda następująco:

 

-  inż. Andrzej Czerwiński- prezes

-  Jolanta Traczyk– wiceprezes

-  Maria Krawczyk – sekretarz

-  inż. Michał Traczyk – skarbnik

-  inż. Adam Stępień – członek zarządu

 

Bytom 31.12.2010

 

(wkrótce aktualizacja!)

 

 

 

Wszystkie zdjęcia jeśli nie zaznaczono inaczej należą do Klubu HDK PCK "OSKARD"

Wybory 2011

Archiwum

Skan_20161124

Skan_20161124 (3)

Skan_20161124 (10)

Skan_20161124 (4)

d04c084040

04

02

01

Nagroda za zajęcie pierwszeo miejsca w Ćwiczeniach dróżyn medyczno sanitarnych 1973 rok

Wojewódzkie Mistrzostwa Pierwszej Pomocy

Uczestniczy akcji HDK na rzecz ofiar trzęsienia zimi w Meksyku - 1985 rok

Pierwsze akcje ho norowego oddawania krwi

Pierwsze akcje ho norowego oddawania krwi (3)

Pierwsze akcje ho norowego oddawania krwi (2)

Terenowe Koło PCK 1960 r

Rejonowt etap Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Eskulapiada

Narada prezesów Koł PCK 1969r

Tablo Klubu HDK PCK OSKARD

Zwycięzcy turnieju piłki nożnej

Z wizytą w Klubie HDK PCK Górnik

Z wizytą w Klubie HDK PCK Diament

Z wizytą w Klubie HDK PCK Diament (2)

Z prezydentem Katowic Piotrem Uszokiem.JPG

Z prezesem Międzynarodowego Stowarzyszenia Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca Tadateru Konoé.JPG

Z arcybiskupem Zimoniem w Szczejkowicach

Wręczanie wyróżnień Za Zasługi dla Górnictwa PRL

Pielgrzymka na Jasną Górę

Ngroda od Zarządu Miejskiego PCK w Bytomiu 1974rok

24 stycznia 2021
KLUB ILOŚĆ DAWCÓW ILOŚĆ POBRANEJ KRWI Selgros Bytom 12 5 400 ml Radzionków UM 34 15 300 ml Skarbek 15 6 700 ml Strażak 2 900 ml Andaluzja 10 4

         artykuł : Aktualności - nettg.pl – portal górniczy

Trzydzieścioro pracowników około górniczej spółki akcyjnej Haldex w Katowicach postanowiło we wtorek oddać honorowo krew w ambulansie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, który przyjechał specjalnie pod biurowiec przy pl. Grunwaldzkim.- Pomysł pojawił się na jednym ze spotkań z załogą, w której mamy honorowych krwiodawców. Podjąłem go i zaprosiłem ambulans RCKiK – mówi Bogdan Leśniowski, prezes Haldeksu. Podkreśla, że zgłosiło się aż 31 osób. To mniej więcej połowa pracujących w administracji firmy w centrum Katowic.Szef spółki dodaje, że decyzji sprzyjała atmosfera ostatnich dni w górnictwie:- W kontekście tego, co wydarzyło sie w kopalni Zofiówka, myślę, że będzie to taki nasz dar i krew zostanie przekazana do celów potrzebnych drugiemu człowiekowi. Myślę, że w ślad za Haldeksem pójdą też inne firmy górnicze i około górnicze. Mam nadzieję, że otworzymy bramę, przez którą pójdą inni – mówi Bogdan Leśniowski.Czy sam zdecydował się oddać swą krew?- Oczywiście! Pierwszy raz w życiu! Jeżeli jestem pomysłodawcą, to nie mogło być inaczej! - śmieje się Leśniowski, dodając, że kolejna na liście chętnych jest jest zastępczyni – wiceprezes Iwona Smaluch. - Przykład musi iść z góry! - uśmiechają się szefowie Haldeksu.Formalności ze stacją krwiodawstwa załatwił Adam Stępień - kierownik ds. inwestycji i rozwoju, który od 2004 r. działa w Klubie Honorowych Dawców Krwi Oskard w Bytomiu (tradycje tego klubu sięgają górniczego krwiodawstwa w kopalni Szombierki). Na miejscu pod ambulansem pomaga koleżankom i kolegom wypełnić sążniste formularze i ankietę zdrowotną. Niektóre choroby lub nawet przeziębienie i jakakolwiek wątpliwość do do stanu zdrowia natychmiast eliminują kandydata.- Chodzi o to, aby wszystko było maksymalnie bezpieczne, zarówno dla chorych, którzy będą przyjmować krew i preparaty sporządzone na jej bazie, jak i dla dawcy, którego zdrowie nie może się pogorszyć wskutek akcji krwiodawstwa – tłumaczy Stępień.Zauważa, że dla wielu osób pierwsze w życiu oddanie krwi może być nawet pożyteczne: poprzedza je dokładny wywiad lekarski i badanie w klimatyzowanym gabinecie na pokładzie ambulansu, a przy okazji zawsze wykonuje się kompletną analizę ptóbki krwi, która precyzyjnie poinformuje o kondycji zdrowotnej dawcy. A czasem przestrzeże w porę przed niebezpieczeństwem poważnych schorzeń.- To bardzo cenna inicjatywa, cieszymy się, gdy zgłaszają się zakłady pracy. Ludzie są właściwie przygotowani, odpowiednio napojeni i nakarmieni – ocenia Ewa Świerczyna, pielęgniarka ambulansu. Co dzień sześć podobnych autobusów codziennie pobiera krew w miejscowościach regionu.

PODCZAS AKCJI ZAREJESTROWANO 21 OSÓB, Z TEGO 12 OSÓB ODDAŁO 5400 ML. KRWI

 

 

AKCJA KRWIODAWSTWA NASZEGO KLUBU ZORGANIZOWANA 22.MAJA 2018 W KATOWICACH

W dniu 05.02.2021 r w Urzędzie Miejskim w Bytomiu nastąpiło uroczyste wręczenie Honorowych Odznak PCK. Wyróżnieni zostali : Prezydent Miasta w Bytomiu Mariusz Wołosz, Wiceprezes Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Bytomiu Jolanta Traczyk, Członek Klubu HDK PCK ,,Oskard” Paulina Prokopniuk. Aktu dekoracji dokonał członek Kapituły Odznaki Honorowej PCK w Warszawie –

Andrzej Czerwiński. Gratulacje dla osób wyróżnionych.

 Z wielkim smutkiem i żalem informujemy, że w dniu

 5 maja 2021 r. zmarł po długiej i ciężkiej chorobie,   przeżywszy 71 lat  Andrzej CZERWIŃSKI –   Wiceprezes   Śląskiego Oddziału Okręgowego   Polskiego   Czerwonego Krzyża, nasz wspaniały   kolega   i przyjaciel.

 Śp. Andrzej  był członkiem i aktywnym działaczem   Polskiego Czerwonego Krzyża od 1970 roku,   a honorowym krwiodawcą od 1972 r., oddał ponad 37   litrów pełnej krwi, ponadto był instruktorem Pierwszej   Pomocy PCK.

 W roku 1976 był inicjatorem i współzałożycielem   Klubu HDK PCK „Oskard” przy byłej kopalni   „Szombierki” w Bytomiu, gdzie przez wiele lat był   Prezesem tego klubu.

W Polskim Czerwonym Krzyżu śp. Andrzej pełnił wiele funkcji – był Prezesem, Dyrektorem Śląskiego Oddziału Okręgowego PCK, a po zjedzie sprawozdawczo -wyborczym  we wrześniu 2020 r., pełnił funkcję Wiceprezesa naszego okręgu.

Był członkiem Krajowej Rady Honorowych Dawców Krwi w Warszawie. Od 2012 r. był delegatem na Zjazd Krajowy PCK, członkiem Kapituły Odznaki Honorowej PCK.

Był także współzałożycielem czterech Klubów HDK PCK w Bytomiu.

Po przejściu na emeryturę cały swój czas poświęcił na szkolenie młodzieży szkolnej w udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej, organizowaniu akcji honorowego krwiodawstwa i pomocy osobom potrzebującym. Propagował wśród młodzieży szkolnej program p/h „Zdrowy tryb życia”. Był organizatorem „Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu”, „Mały Ratownik”. Był sędzią Rejonowych, Okręgowych i Krajowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK. Z jego inicjatywy Zespół Szkół Leśnych w Brynku od 6 lat organizował Ogólnopolskie Mistrzostwa Szkół Leśnych Pierwszej Pomocy PCK.

W listopadzie 2015 r. włączył się do akcji „Chroń Dziecięce Uśmiechy” w Szkole Podstawowej nr 33 w Miechowicach, dzięki czemu uczniowie nie tylko kompleksowo zbadali swoje uzębienie, ale także wzięli udział w zawodach pierwszej pomocy. Był pomysłodawcą i współorganizatorem akcji masowego honorowego krwiodawstwa tzw. „Bytomskiej Wampiriady”, gdzie w latach 2011-2019, dzięki jego zaangażowaniu pozyskano ponad 300 litrów krwi.

Za swoją wieloletnią aktywność w działalności na rzecz PCK, a przede wszystkim prowadzenie kursów PP i sędziowanie Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK, a także promocje honorowego krwiodawstwa i był wielokrotnie nagradzany i odznaczany W 2019 r. z okazji 100-lecia PCK, w Pałacu Prezydenckim w Warszawie  został odznaczony przez Prezydenta RP – Krzyżem Oficerskim OOP.  Ponadto był odznaczony Krzyżem Kawalerskim OOP, Złotym Krzyżem Zasługi RP, Odznaką „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”, Odznaką Honorową PCK I, II, III i IV stopnia, statuetką „Kryształowe Serce”, Złotą Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Województwa Śląskiego”, statuetką „Bytomskiego Anioła Wolontariatu” i wieloma innymi.

Żegnaj nasz drogi przyjacielu i wspaniały kolego, na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci ...

 

Wielkie brawa i podziękowania dla Paulinki Prokopiuk
z Klubu HDK PCK Oskard. To dzięki jej inicjatywie, zaangażowaniu i chęciom udało nam się wygrać aż dwa projekty :
1. "Zostań Simem w PCK Bytom!"
 
2. Remont siedziby Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK „Oskard” przy ulicy Jagiellońskiej 15 w Bytomiu"
 
Oczywiście w tym momencie należą się również podziękowania dla Pani Dyrektor OR PCK Bytom Iwony Węgorowskiej, która jak zawsze stanęła na wysokości zadania - poprowadziła ,pomogła ,doradziła , sprawdziła pod względem merytorycznym i finansowym projekty.