Polub nasz fanpage:

21 grudnia 2016

W dniu 16.12.2016 r Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bytomiu przeprowadził XXIV Rejonową Olimpiadę Zdrowego Stylu Życia PCK.


Olimpiada odbyła się pod patronatem Prezydenta miasta Bytom , przy współpracy Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Bytomiu oraz II LO im. Stefana Żeromskiego w Bytomiu.


Celem olimpiady było wykształcenie wśród młodzieży szkolnej potrzeby dbania o własne zdrowie oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do ochrony i doskonalenia zdrowia poprzez:
a. rozbudzanie zainteresowania własnym zdrowiem i problematyką prozdrowotną;
b. prowadzenie edukacji dot. czynników zagrażających zdrowiu oraz sposobów ochrony zdrowia;
c. inspirowanie młodzieży do podejmowania na terenie szkoły lub poza nią różnych działań promujących zdrowy styl życia.


Uczniowie rozwiązywali test skradający się z 30 pytań oraz w dogrywce wykazywali się umiejętnością z resuscytacji.


Zdobywcy pierwszych trzech miejsc w kategorii szkół ponadgimnazjalnych to:


I miejsce Czapla Katarzyna z II LO Tarnowskie Góry


II miejsce Tytko Sara z ILO Bytom


III miejsce Cieleban Paulina z ZSLiE Brynek


Zdobywcy pierwszych trzech miejsc w kategorii szkół ponadgimnazjalnych to:


I miejsce Kandzia Tomasz Gimnazjum w Brynku


II miejsce Kurko Zuzanna Gimnazjum nr 15 Bytom


III miejsce Zatoń Julia Gimnazjum w Brynku

 

Zdobywcy pierwszych trzech miejsc w obu kategoriach otrzymali puchary, nagrody, gadżety, dyplomy zakupione dzięki dotacji Gminy Bytom Wydział Edukacji oraz PSSE w Bytomiu.

 

 

 

Olimpiada Zdrowego Stylu Życia PCK Edycja 2016

Logowanie email dla HDK

Wspierają nas

Prawo humanitrane

Poszukiwanie osób

Ratownictwo

Krwiodawstwo

Oddaj krew

Uprawnienia krwiodawców

Menu

Jak ty możesz pomóc

Pomoc i opieka

Komu i jak pomagamy

Kim jesteśmy

Copyright © 2015-2018 OR PCK BYTOM. All rights reserved.                                                                                                                                         Redakcja serwisu:
                                                                                                                                                                                                                                        Projekt i wykonanie:
Jonatan Respondek 

                                                                                                                                                                                                                  Aktualności i redakcja: Andrzej Czerwiński , Judyta Kasprzycka