Polub nasz fanpage:

Menu (kliknij w odznaczenie aby dowiedzieć się więcej)

01 grudnia 2016

Odznaczenia te są przyznawane przede wszystkim krwiodawcom za oddaną krew i działalność ale również możliwe jest przyznanie niektórych odznaczeń członkom PCK, którzy wyróżnili się w szczególny sposób swoim zaangażowaniem i działalnością na rzecz krwiodawstwa i ruchu Czerwonego Krzyża.

 

 

 

Zasłużony Honorowy Dawca Krwi

 

 

Tytuł Zasłużony Honorowy Dawca Krwi jest wyróżnieniem nadawanym przez Polski Czerwony Krzyż, tytuł ten występuje w trzech stopniach.

 

 

 

Zasłużony Honorowy Dawca Krwi ( dawniej III STOPNIA ) - brązowa

 

Przysługuje honorowemu dawcy krwi który oddał w dowolnym okresie co najmniej:
          – Kobiecie, 5 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników,
          – Mężczyźnie, 6 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników.

 

Wzór odznaki III stopnia              Zdjęcie odznaki III stopnia         Legitymacja III stopnia

 

 

 

 

Zasłużony Honorowy Dawca Krwi ( dawniej II STOPNIA ) - srebrna

 

Przysługuje honorowemu dawcy krwi który oddał w dowolnym okresie co najmniej:
          – Kobiecie, 10 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników,
          – Mężczyźnie, 12 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników.

Wzór odznaki II stopnia              Zdjęcie odznaki II stopnia         Legitymacja II stopnia

 

 

 

Zasłużony Honorowy Dawca Krwi ( dawniej I STOPNIA ) - złota

 

Przysługuje honorowemu dawcy krwi który oddał w dowolnym okresie co najmniej:
          – Kobiecie, 15 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników,
          – Mężczyźnie, 18 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników.


Wzór odznaki I stopnia                 Zdjęcie odznaki I stopnia                Legitymacja I stopnia

 

W jaki sposób uzyskać tytuł i odznakę?

 

  • Najprostszym sposobem uzyskania ZHDK jest zwrócenie się do podstawowego elementu PCK jakim jest Klub Honorowych Dawców Krwi (kliknij aby zobaczyć listę). Prezes Klubu lub osoba upoważniona pomaga wypełnić wniosek, załącza ksero legitymacji Honorowego Dawcy Krwi lub dołącza zaświadczenie wystawione przez Centrum Krwiodawstwa i krwiolecznictwa (pamiętaj by mieć je przy sobie) o oddaniu wymaganej ilości krwi przez krwiodawcę, następnie przekazuje dokument do właściwego Oddziału Rejonowego PCK. Klubowicz zostaje poinformowany jak tylko Legitymacja wraz z odznaką są gotowe do odbioru.
     
  • Kolejnym sposobem jest osobiste zgłoszenie się do Oddziału Rejonowego PCK wraz zaświadczeniem z RCKiK o oddaniu wymaganej ilości krwi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Odznaka Honorowa Polskiego Czerwonego Krzyża

 

 Odznakę nadaje się:
    – Osobom będącym członkami Stowarzyszenia, które wyróżniły  się szczególnym zaangażowaniem i  konkretnymi osiągnięciami, także organizacje i instytucje, czynnie współpracujące z PCK lub wspomagające  jego działalność.
        – Według kolejności zaczynając od stopnia IV poprzez III, II, kończąc na najwyższym I stopniu.

 

 

 

 

OH PCK IV stopnia

Odznakę nadaje się po co najmniej 3-letniej działalności w PCK

 

Odznaka IV stopnia                                    Baretka IV stopnia                             Legitymacja Kapituły Odznaki Honorowej PCK
(zdjęcie za legionhdk.pl)

 

 

OH PCK III stopnia

Odznakę nadaje się po upływie co najmniej 5 lat od nadania Odznaki IV stopnia.

 

Odznaka III stopnia                                   Baretka III stopnia

(zdjęcie za legionhdk.pl)

 

 

 

OH PCK II stopnia

Odznakę nadaje się po upływie co najmniej 6 lat od nadania Odznaki III stopnia

Odznaka II stopnia                                    Baretka II stopnia

(zdjęcie za legionhdk.pl)

 

 

OH PCK I stopnia

Odznakę nadaje się po upływie co najmniej 7 lat od nadania Odznaki II stopnia

Odznaka I stopnia                                    Baretka I stopnia

(zdjęcie za legionhdk.pl)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odznaka "Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu"

 

Wzór odznaki   HDK ZdZN                                                         Legitymacja Zasłużonego HDK - Zasłużonego dla Zdrowia Narodu

 

 

 

 

 

Aby otrzymać te odznaczenie należy spełnić następujące kryteria (wymiennie)

 

1. Oddanie co najmniej 20 litrów krwi pełnej lub innych jej składników według obowiązujących przeliczników.

2. Co najmniej 10 letnia aktywna działalność na rzecz ruchu honorowego krwiodawstwa, w tym 5 letnia działalność w PCK.

3. Konkretne zasługi na rzecz ratowania ludzkiego życia oraz ich efekty, w tym m.in.:
       a) pozyskanie nowych dawców lub członków Klubu HDK PCK;
       b) wspieranie działań w zakresie zwiększenia ilości pobranej krwi poprzez organizowanie
           otwartych akcji poboru krwi;
       c) organizowanie lub przeprowadzanie spotkań promujących honorowe krwiodawstwo w
           różnych środowiskach;
       d) promowanie honorowego krwiodawstwa w środkach masowego komunikowania;
       e) kierowanie Klubem HDK lub udział w pracach rad honorowego krwiodawstwa różnych
           szczebli co najmniej przez jedną kadencję;
       f) organizowanie imprez integrujących środowiska honorowych krwiodawców i ich rodzin;
       g) promowanie ruchu HDK w miejscu pracy, nauki i zamieszkania;
       h) organizowanie różnych konkursów z zakresu promocji HDK;
       i) działania wspierające funkcjonowanie i rozwój Klubów HDK PCK;

       j) tworzenie nowych Klubów HDK PCK;
       k) współpraca z Regionalnymi Centrami Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

 

 

               Zdjęcie Odznaki Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu                  Baretka Odznaki HDK - ZdZN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyróżnienie Kryształowe Serce

 

Wyróżnienie Kryształowe Serce                  Baretka Kryształowe Serce         Legitymacja Kryształowe Serce

 

 

Wyróżnienie to może być przyznane za:

  Wybitne zasługi w rozwoju Ruchu Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża.

 Mogą je otrzymać osoby, które prowadzą systematyczną, aktywną działalność propagandową w PCK na zasadach: 
  – Zasłużonym honorowym dawcom krwi którzy posiadają odznakę ZHDK I stopnia oraz 15 lat udokumentowanego członkostwa zwyczajnego w PCK;
    –   Pozostałym działaczom z 25 latami udokumentowanego członkostwa zwyczajnego PCK;
  –  Działaczom, którzy w sposób konkretny przyczynili się do realizacji zadań czerwonokrzyskich  a w szczególności do rozwoju honorowego krwiodawstwa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odznaczenie Krzyż Zasługi

 

Krzyż ten jest dla osób które położyły zasługi dla Państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść Państwu lub obywatelom.

Może być nadany także za ofiarną działalność publiczną, ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną.

Krzyż Zasługi tego samego stopnia może być nadany tej samej osobie dwukrotnie. Drugie nadanie Krzyża tego samego stopnia ponownie oznacza się przez nałożenie na wstążkę Krzyża okucia w kształcie listewki.

Przed nadaniem Krzyża Zasługi wyższego stopnia powinny upłynąć co najmniej 3 lata.

 

Brązowy Krzyż Zasługi


 

Odznaczenie Brązowy Krzyż Zasługi                                     Baretka Brązowy Krzyż Zasługi

 

 

 Srebrny Krzyż Zasługi

    

Odznaczenie Srebrny Krzyż Zasługi         Baretka Srebrny Krzyż Zasługi

 

 

 

Złoty Krzyż Zasługi

 

Odznaczenie Złoty Krzyż Zasługi                          Legitymacja Złoty Krzyż Zasługi                           Baretka Złoty Krzyż Zasługi

 

 

Zarząd Główny PCK kieruje do Prezydenta RP wnioski o nadanie odznaczeń a w szczególnych wypadkach orderów dla Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża.

  Dotyczy to osób które:
    – Oddały co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników
    – Posiadają wybitne zasługi w rozwoju honorowego krwiodawstwa PCK
    – Wykazały się co najmniej 10-letnim okresem aktywnej działalności w Ruchu honorowego krwiodawstwa PCK.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Order Odrodzenia Polski, Polonia Restituta

 

Poniższe dwa ordery są częścią Drugiego najwyższego polskiego państwowego odznaczenia cywilnego (po Orderze Orła Białego), nadawane za wybitne osiągnięcia na polu oświaty, nauki, sportu, kultury, sztuki, gospodarki, obronności kraju, działalności społecznej, służby państwowej oraz rozwijania dobrych stosunków z innymi krajami;

Order dzieli się na 5 klas lecz krwiodawcy mogą otrzymać dwie poniższe klasy

 

Krzyż Kawalerski (V klasa)

Order Krzyż Kawalerski                                          Legitymacja Krzyż Kawalerski                           Baretka Krzyż Kawalerski

 

 

Krzyż Oficerski (IV klasa)

Order Krzyż Oficerski                                          Legitymacja Krzyż Oficerski                                       Baretka Krzyż Oficerski

 

 

Zarząd główny PCK kieruje do Prezydenta RP wnioski o nadanie odznaczeń a w szczególnych wypadkach orderów dla Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża.

  Dotyczy to osób które:
    – Oddały co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników
    – Posiadają wybitne zasługi w rozwoju honorowego krwiodawstwa PCK
    – Wykazały się co najmniej 10-letnim okresem aktywnej działalności w Ruchu honorowego krwiodawstwa PCK.

 

 

 

 

Jak widać, Honorowi Dawcy Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża mogą zostać uhonorowani wieloma odznaczeniami, wyróżnieniami, a nawet Państwowymi Orderami, jeśli spełniasz w/w wymogi zgłoś się do nas lub do najbliższego klubu HDK PCK.

 

 

Zapraszamy do komentowania oraz udostępniania.

 

 
 
Odznaczenia i wyróżnienia

Logowanie email dla HDK

Wspierają nas

Prawo humanitrane

Poszukiwanie osób

Ratownictwo

Krwiodawstwo

Oddaj krew

Uprawnienia krwiodawców

Menu

Jak ty możesz pomóc

Pomoc i opieka

Komu i jak pomagamy

Kim jesteśmy

Copyright © 2015-2018 OR PCK BYTOM. All rights reserved.                                                                                                                                         Redakcja serwisu:
                                                                                                                                                                                                                                        Projekt i wykonanie:
Jonatan Respondek 

                                                                                                                                                                                                                  Aktualności i redakcja: Andrzej Czerwiński , Judyta Kasprzycka