Statystyki

Copyright © 2015-2018 OR PCK BYTOM. All rights reserved.                                                                                                                                         Redakcja serwisu:
                                                                                                                                                                                                                                        Projekt i wykonanie:
Jonatan Respondek 

                                                                                                                                                                                                                  Aktualności i redakcja: Andrzej Czerwiński , Judyta Kasprzycka

Kim jesteśmy

Komu i jak pomagamy

Pomoc i opieka

Jak ty możesz pomóc

Menu

Uprawnienia krwiodawców

Oddaj krew

Krwiodawstwo

Ratownictwo

Poszukiwanie osób

Prawo humanitrane

Wspierają nas

Logowanie email dla HDK

Nowe logo Czerwonego Krzyża

Będzie ono używane podczas wspólnych akcji i kampanii oraz zbierania środków w ramach międzynarodowych apeli o pomoc humanitarną inicjowanych przez: Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża, Międzynarodową Federację Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca oraz Stowarzyszenia Krajowe Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.

 

Jak wygląda nowe logo? 

Logo składa się ze znaków czerwonego krzyża i czerwonego półksiężyca umiejscowionych obok siebie w obręczy z napisem "Międzynarodowy Ruch" w 6 oficjalnych językach Międzynarodowej Konferencji: angielskim, francuskim, arabskim, chińskim, hiszpańskim i rosyjskim. 

 

Co przedstawia nowe logo? 

Jest ono wyrazem współpracy pomiędzy poszczególnymi komponentami Ruchu – MKCK, Federacji i 190 Stowarzyszeń Krajowych. 

 

Do czego będzie używane?

Nowy logotyp będzie wykorzystywany do komunikacji działań Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, do promocji i działań fundriaisingowych. 

 

Do czego nie może być używane nowe logo? 

Logo nie zastępuje dotychczasowych znaków MKCK, Federacji i 190 Stowarzyszeń Krajowych. Nie może być również stosowane przezeń indywidualnie oraz do operacji w terenie, tzn. na strojach, budynkach, materiałach i urządzeniach wykorzystywanych w ramach działań w czasie klęsk, katastrof i konfliktów zbrojnych. 

 

Kontakt

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt z Komisją ds. Ochrony Znaku Czerwonego Krzyża: magdalena.stefanska@pck.org.pl.

 

http://www.pck.pl/media/repository/nowe%20loga%20RC.png

19 kwietnia 2016