19 kwietnia 2016

Będzie ono używane podczas wspólnych akcji i kampanii oraz zbierania środków w ramach międzynarodowych apeli o pomoc humanitarną inicjowanych przez: Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża, Międzynarodową Federację Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca oraz Stowarzyszenia Krajowe Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.

 

Jak wygląda nowe logo? 

Logo składa się ze znaków czerwonego krzyża i czerwonego półksiężyca umiejscowionych obok siebie w obręczy z napisem "Międzynarodowy Ruch" w 6 oficjalnych językach Międzynarodowej Konferencji: angielskim, francuskim, arabskim, chińskim, hiszpańskim i rosyjskim. 

 

Co przedstawia nowe logo? 

Jest ono wyrazem współpracy pomiędzy poszczególnymi komponentami Ruchu – MKCK, Federacji i 190 Stowarzyszeń Krajowych. 

 

Do czego będzie używane?

Nowy logotyp będzie wykorzystywany do komunikacji działań Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, do promocji i działań fundriaisingowych. 

 

Do czego nie może być używane nowe logo? 

Logo nie zastępuje dotychczasowych znaków MKCK, Federacji i 190 Stowarzyszeń Krajowych. Nie może być również stosowane przezeń indywidualnie oraz do operacji w terenie, tzn. na strojach, budynkach, materiałach i urządzeniach wykorzystywanych w ramach działań w czasie klęsk, katastrof i konfliktów zbrojnych. 

 

Kontakt

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt z Komisją ds. Ochrony Znaku Czerwonego Krzyża: magdalena.stefanska@pck.org.pl.

 

http://www.pck.pl/media/repository/nowe%20loga%20RC.png

Nowe logo Czerwonego Krzyża

Logowanie email dla HDK

Wspierają nas

Prawo humanitrane

Poszukiwanie osób

Ratownictwo

Krwiodawstwo

Oddaj krew

Uprawnienia krwiodawców

Menu

Jak ty możesz pomóc

Pomoc i opieka

Komu i jak pomagamy

Kim jesteśmy

Copyright © 2015-2018 OR PCK BYTOM. All rights reserved.                                                                                                                                         Redakcja serwisu:
                                                                                                                                                                                                                                        Projekt i wykonanie:
Jonatan Respondek 

                                                                                                                                                                                                                  Aktualności i redakcja: Andrzej Czerwiński , Judyta Kasprzycka