Polski Czerwony Krzyż i Procter & Gamble –

 Wspólny program pod hasłem Akcja Donacja, 

II edycja

 

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bytomiu zgodnie z porozumieniem Polskiego Czerwonego Krzyża z siedzibą w Warszawie , a Firmą Procter & Gamble prowadzą wspólny program pod hasłem ,, Akcja Donacja” – II Edycja , którego celem jest wsparcie dziewcząt w okresie dojrzewania , w wieku 12-18 lat, uczęszczających do szkół podstawowych i szkól średnich.

W wielu krajach miesiączka nadal jest tematem tabu, co niesie ze sobą wiele negatywnych konsekwencji. Nawet w najbardziej rozwiniętych aglomeracjach zdarza się, że uczennice tracą możliwość uczęszczania na lekcje z powodu braku dostępu do artykułów higienicznych. Problem ten najczęściej jest lekceważony,

a społeczeństwo postrzega go jako wymówkę na szkolne nieobecności. Gdy brakuje podpasek czy tamponów, młode dziewczyny używają papieru toaletowego lub skrawków ubrań. Wpływa to jednak znacząco na ich komfort i samoocenę. Przez nieobecność w szkole, dziewczęta tracą kontakt z przyjaciółmi i możliwość uczestnictwa w aktywnościach, które są istotne dla budowania ich pewności siebie, a to z kolei jest niezwykle ważnym elementem dojrzewania. W Polsce problem ten dotknął niemalże

1 na 6 dziewcząt.

W ramach programu Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Bytomiu otrzymał od Partnera artykuły higieniczne -paczki podpasek, które w dniu 15.04.2021 r. rozprowadził do 7 szkół z terenu miasta Bytom. Łącznie rozdysponowano 465 pakietów dla uczennic z klas 5-8.

W imieniu Dyrektora OR PCK w Bytomiu dziękuję za pomoc w organizacji akcji następującym osobom : Prezes OR PCK w Bytomiu – Stanisław Rosół, Członek OR PCK w Bytomiu – Wiesław Białobrzewski, Wiceprezes Klubu HDK PCK ,,Gwarek” – Karol Świerczyński, Koordynator d.s. opieki - Urszula Urbanik , Koordynator d.s. opieki Judyta Kasprzycka, pracownik magazynu żywności – Dorota Kasprzak

oraz 2 pracowników wojskowych.

Sporządziła : Iwona Węgorowska Dyrektor Oddziału Rejonowego PCK w Bytomiu

XX Okręgowa Edycja Akcji Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża Szkół Średnich i Wyższych województwa śląskiego w roku szkolnym/akademickim 2020/2021.

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bytomiu serdecznie zaprasza do  uczestnictwa w  XX Okręgowej Edycji Akcji Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża Szkół Średnich

i Wyższych województwa Śląskiego w roku szkolnym / akademickim 2020/2021.

Konkurs przeznaczony jest dla pełnoletnich uczniów szkół ponadgimnazjalnych, policealnych i pomaturalnych oraz studentów uczelni wyższych. Warunkiem uczestnictwa w Akcji jest zgłoszenie szkoły/uczelni przez jej dyrekcję  na formularzu zgłoszenia. Zgłoszenia szkół/uczelni należy przesłać: do Oddziału Rejonowego PCK w Bytomiu do dnia 03.12.2020 r. ( załącznik nr 1).

Celem konkursu jest wzmocnienie działalności młodzieżowych Klubów HDK PCK, zachęcenie uczniów i studentów do popularyzowania idei honorowego oddawania krwi, poszerzenie grupy honorowych dawców krwi o młodzież uczącą się, promocja honorowego krwiodawstwa w społecznościach lokalnych oraz integracja szkolnych i uczelnianych środowisk młodzieżowych.

Wszelkie dodatkowe informacje na temat akcji znajdują się w regulaminie akcji, dołączonym do wiadomości. 

Pamiętajmy o tym, że krew jest potrzebna każdego dnia i  epidemia tego nie zmieni. Pomimo wieloletnich badań i prac naukowo – badawczych, nie udało się dotychczas wytworzyć tak cennego leku, jakim jest krew. W  czasie pandemii koronawirusa coraz bardziej wzrasta zapotrzebowanie ze strony szpitali na krew i jej składniki.

Serdecznie zachęcam do uczestnictwa w Akcji ! 

Logowanie email dla HDK

Wspierają nas

Prawo humanitrane

Poszukiwanie osób

Ratownictwo

Krwiodawstwo

Oddaj krew

Uprawnienia krwiodawców

Menu

Jak ty możesz pomóc

Pomoc i opieka

Komu i jak pomagamy

Kim jesteśmy

Copyright © 2015-2018 OR PCK BYTOM. All rights reserved.                                                                                                                                         Redakcja serwisu:
                                                                                                                                                                                                                                        Projekt i wykonanie:
Jonatan Respondek 

                                                                                                                                                                                                                  Aktualności i redakcja: Andrzej Czerwiński , Judyta Kasprzycka