Statystyki

Copyright © 2015-2018 OR PCK BYTOM. All rights reserved.                                                                                                                                         Redakcja serwisu:
                                                                                                                                                                                                                                        Projekt i wykonanie:
Jonatan Respondek 

                                                                                                                                                                                                                  Aktualności i redakcja: Andrzej Czerwiński , Judyta Kasprzycka

Kim jesteśmy

Komu i jak pomagamy

Pomoc i opieka

Jak ty możesz pomóc

Menu

Uprawnienia krwiodawców

Oddaj krew

Krwiodawstwo

Ratownictwo

Poszukiwanie osób

Prawo humanitrane

Wspierają nas

Logowanie email dla HDK

 

 
Początki honorowego krwiodawstwa sięgają 1958 roku.
To wtedy Polski Czerwony Krzyż podjął pierwsze działania na rzecz propagowania tej wspaniałej idei. Ruch Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża jest integralną częścią struktur PCK i obecnie zrzesza
w województwie zachodniopomorskim ponad 1,3 tysiąca członków i wolontariuszy w 45 Klubach Honorowych Dawców Krwi, którzy poza systematycznym i planowym oddawaniem krwi, promują oraz upowszechniają ideały Ruchu, zjednując tym samym nowych sympatyków
dla Organizacji i Ruchu HDK PCK.
W 1972 roku Polski Czerwony Krzyż doceniając zasługi honorowych dawców krwi Polski ustanowił Dni Honorowego Krwiodawstwa, które niezmiennie obchodzone są w dniach 22 – 26 listopada.
W trakcie obchodów Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK organizowane są spotkania i oficjalne uroczystości, podczas których najbardziej Zasłużonym Honorowym Krwiodawcom wręczane są odznaczenia i wyróżnienia,
tj. odznaki „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”, Odznaki Honorowe Polskiego Czerwonego Krzyża, Odznaki „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” oraz wiele innych okolicznościowych podziękowań.
Oddając krew krwiodawcy urzeczywistniają ideały ludzkiego braterstwa. Dzielą się bowiem cząstką siebie
z drugim człowiekiem przywracając mu zdrowie, a często także ratując życie i za to im dziękujemy.

 

22 - 26 listopada